Sandra Giesen | Risk & Insurance Management | Home

Ondernemen is risico nemen
De kunst is om deze risico’s te beheersen en daarmee de continuïteit en rentabiliteit van uw onderneming te waarborgen.
Heeft u uw bedrijfsrisico goed in beeld?
Ons vak is om samen met u de risico’s te inventariseren, te kwantificeren en beheersbaar te maken.
U krijgt hiermee een volledig inzicht in het risicoprofiel van uw organisatie. Vervolgens kijken we op welke wijzen de risico’s beheersbaar gemaakt kunnen worden.

Een beheersmaatregel kan bijvoorbeeld zijn het verminderen van de kans door preventieve maatregelen, het zelf dragen van risico’s of het overdragen van risico’s aan derden.


Het verzekeren van risico’s is een belangrijk onderdeel binnen risicomanagement.
De ontwikkelingen in de markt staan niet stil. Wij adviseren u om de twee jaar uw verzekeringen te benchmarken. Zijn uw verzekeringen recent nog objectief beoordeeld en zijn prijs en prestatie marktconform? Ook hiermee kunnen wij u van dienst zijn. Onze ervaring is dat we een substantiële kostenbesparing kunnen realiseren.

Onze aanpak is klantgericht en transparant. Wij zijn niet gebonden aan verzekeraars, intermediairs, makelaars; onze dienstverlening is volledig onafhankelijk.